Refactoring nedir?

Mevcut bir kod parçasını, basitlik, anlaşılabilirlik, test edilebilirlik gibi amaçlarla yeniden düzenleyerek dış davranışını değiştirmeden, iç yapsını değiştirmeye Refactoring denir.